Ceny

 • Ceny i formy rozliczeń

  Wszystkie informacje dotyczące ustalania cen, warunków płatności oraz rozliczeń w jednym miejscu. Konkretne kwoty naszych usług znajdują się w ich opisach. Zachęcamy do śledzenia zakładki Promocje.
 • Języki obce, przedmioty szkolne

  Miesięczny system opłat

  CJS PRYMUS stosuje wygodny dla uczniów miesięczny system opłat, gdyż opłata roczna podzielona jest na 10 równych, nieoprocentowanych miesięcznych rat (opłata za wrzesień ustalana jest proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć).

  Wysokość opłaty za zajęcia indywidualne

  Opłata za zajęcia indywidualne obliczana jest wyłącznie na podstawie zajęć zrealizowanych.

  Wysokość opłaty za zajęcia grupowe

  Opłata miesięczna za zajęcia grupowe jest stała bez względu na ilość zajęć oraz pojedyncze nieobecności ucznia.

  Rabat przy opłacie za cały rok z góry

  Przy opłacie za cały rok szkolny bądź semestr przysługuje odpowiednio 10% i 5% rabat.

  Wpłaty

  Wpłaty dokonuje się do 15-go każdego miesiąca. Odpłatności można regulować gotówką bezpośrednio w siedzibie szkoły lub w formie przelewu/przekazu na konto bankowe CJS PRYMUS.

  Każda wpłata dokumentowana jest kwitem KP lub rachunkiem.

  Dane do przelewu:
  ING Bank Śląski 63 1050 1168 1000 0092 1567 7528
  Centrum Językowo-Szkoleniowe Katarzyna Piecuch-Sroka
  ul. Sikorskiego 53a
  42-300

 • BHP i PPOŻ

  Ceny

  Koszty ustalane są indywidualnie z każdym klientem.