Kursy językowe dla grup zawodowych

 • Kursy spersonalizowane

  Celem kursów jest praktyczne przygotowanie pracowników z danej branży gospodarki do swobodnego posługiwania się językiem obcym (ze specjalistycznym słownictwem) w kontaktach zawodowych. Zajęcia językowe prowadzone w grupach jednorodnych zawodowo, o podobnych potrzebach i oczekiwaniach, to niewątpliwa korzyść oraz wzajemna motywacja do osiągania jak najlepszych wyników.
 • Przewiduje się kursy dla następujących grup:

  Opiekunowie / Opiekunki

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.

  Nauczyciele przedszkoli oraz klas I-III

  Wszystkich Państwa, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do nauki języka obcego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, zapraszamy na kursy, przygotowujące do zdania egzaminów językowych.

  Osoby przyporządkowywane są do danych grup wedle wyników testu diagnostycznego. Ci, którzy uzyskają wynik odpowiadający poziomowi poniżej B1, tworzą jedną grupę, której celem jest podwyższenie swoich kompetencji językowych do poziomu co najmniej B1, by następnie opanować zagadnienia wymagane do zdania egzaminu FCE (poziom B2). Z kolei osoby, które podczas testu diagnostycznego uzyskają wynik odpowiadający poziomowi B1 tworzą koleją grupę, która utrwala i ćwiczy wymagane zagadnienia egzaminacyjne bazując w dużej mierze na swoich dotychczasowych kompetencjach językowych, jednocześnie dążąc do uzyskania poziomu co najmniej B2.

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.

  Menadżerowie

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.

  Personel medyczny

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.

  Kelnerzy

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.

  i wiele innych

  Zajęcia mogą być przeprowadzane zarówno w CJS „PRYMUS”, jak i w siedzibie firmy zlecającej kurs. Koszty kursu ustalane są indywidualnie.