Kursy i szkolenia

 • Szkolenia wstępne i szkolenia okresowe

  prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP oraz Inspektora ds. Ochrony PPOŻ
 • Zgodnie z Art. 2373 § 1 Kp. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Ponadto zgodnie z Art. 2373 § 2 Kp. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

  Aby wywiązać się z powyższego,

  oferujemy Państwu następujące rodzaje szkoleń

  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  Szkolenia wstępne dla wszystkich nowo-zatrudnionych pracowników, oraz

  Szkolenia okresowe dla następujących grup pracowników:

  • dla osób kierującymi pracownikami,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

  Wszystkie w/w szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.). Do wszystkich szkoleń każdorazowo opracowywana jest pełna dokumentacja tj. m.in. programy szkoleń, dzienniki szkoleń, protokoły z egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów bhp, zaświadczenie o ukończeniu danego rodzaju szkolenia.

  Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP oraz Inspektora ds. Ochrony PPOŻ.

  W czasie szkolenia wykorzystywane są m.in. projektor, karty pokazowe, fantom do udzielana pierwszej pomocy i wiele innych, wszystko po to, aby szkolenia bhp nie kojarzyły się jedynie z „suchą” teorią, ale aby pracownik brał w nich czynny udział, by wszystko czego się nauczył, przeniósł w swe życie zawodowe.

  Koszt, termin i miejsce szkolenia – do uzgodnienia.