Usługi dla przedsiębiorstw

 • Od doradztwa, po analizy i wdrożenia

  kompleksowe usługi w obszarze BHP i PPOŻ dla przedsiębiorstw
 • W ramach naszych usług oferujemy:

  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych),
  • pomoc podczas postępowania powypadkowego,
  • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia),
  • badania środowiskowe,
  • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS),
  • kontrolę stanu BHP i PPOŻ. pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową,
  • audyt BHP i PPOŻ,
  • regularne tworzenie analiz stanu BHP i PPOŻ,
  • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP i PPOŻ,
  • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,
  • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP i PPOŻ,
  • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP i PPOŻ,
  • oraz wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.

  Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

  Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).