BHP i PPOŻ

  • Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

    w przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach działalności
  • Całościowa obsługa obejmuje doradztwo, analizę, ocenę i pomoc przy wdrażaniu niezbędnych procedur, instrukcji, a także organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Ponadto oferujemy prowadzenie różnego rodzaju rejestrów, opracowywanie szczegółowych instrukcji mających na celu dostosowanie warunków pracy do wymagań BHP i PPOŻ, a także bierzemy udział w postępowaniach powypadkowych, jak i reprezentujemy Klienta podczas kontroli instytucji zewnętrznych takich jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid. W naszej ofercie znajdują się również kursy oraz szkolenia w w/w zakresie.

  • W naszej ofercie znajdują się: